PÅMELDING

NB! På grunn av koronasituasjonen, vet vi alle at det er en mulighet for at  Camp Villaks ikke kan gjennomføres i år. Dersom det ikke blir mulig å avvikle campene på vanlig måte, grunnet reisebegrensninger og/eller smittevernrutiner, spesielt rundt overnatting, bespisning og det sosiale samværet, blir campene avlyst.  Alle vi da få full refusjon av deltageravgiften. Vi regner med full forståelse for dette.

OBS! Camp Villaks i Altaelva er full! Ta eventuelt kontakt med campleder for å settes på venteliste.

Camp Villaks i Målselva er full. Ta kontakt med campleder for å sette deg på venteliste.

OBS! Camp Villaks i Rauma er full! Ta eventuelt kontakt med campleder for å settes på venteliste.

Camp Villaks i Suldalslågen er full! Ta kontakt med campleder for å sette deg på venteliste.

Camp Villaks i Mandalselva er full! Ta kontakt med campleder for å sette deg på venteliste.

Camp Villaks i Namsen er full. Ta kontakt med campleder for å sette deg på venteliste.