Eira 26. – 28. august

Meld deg på Camp Villaks Eira her

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag tok fra 2020 over ansvaret for øvre del av elva, og salg av fiskekort, merking av høler og annet dugnadsarbeid i denne delen.

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlags har døgnkortfiske med opptil 20 døgnkort hvert døgn fordelt på medlemmer og ikkemedlemmer. Det er også 2 gratis døgnkort for ungdom under 18 år og gratis sesongkort for medlemmer under 18 år som er med på dugnad.

Den 7 km lange elva Eira i Eresfjord har plass til mange sportsfiskere. Salg av fiskekort foregår både på dagsbasis og for perioder over flere dager. Også inkludert hytter du kan bo i.

Er du nybegynner eller proff så skal du trives med å fiske i Eira i Molde kommune. Man kan fiske ørret på høyfjellet om formiddagen, storsei i fjorden på ettermiddagen og avslutte på kvelden med laksefiske i Eira. Her er det muligheter.

Elva Eira er en del av Auravassdraget som starter oppe på Aursjøen (856 moh) og går videre ned Aurstupet og Aura i Eikesdal. Til sammen 87 km langt. Etter det 18 km lange Eikesdalsvatnet renner Eira gjennom Eresfjord, 7 km. Vassdraget har mistet vann til kraftutbygging hele tre ganger. Men aktivt arbeid med smoltutsetting har bidratt til at Eira i Eresfjord fremdeles er kjent for sin store og flotte Eiralaks.