Skoleprosjektet i Camp Villaks 2022 – Kannik skole

Kannik skole i Stavanger er den eneste skolen i Norge som gjennomfører Camp Villaks som en del av undervisningen i valgfag Friluftsliv. I og med at skolen i Norge har et prinsipp som sier at alt skal være kostnadsfritt, har vi valgt å gjøre dette til en gratis, større læringsopplevelse som strekker seg over skoleåret, og kulminerer i selve “lakseleirskolen” Camp Villaks. Friluftselevene tar derfor med seg viktig kunnskap om villaks, kompetanse og ferdigheter innen sportsfiske til elva som gjør at fokuset på campen vil være 100% på naturopplevelser, samhold og aktivt fiske. Dette kullet av 9. klassingene i valgfaget som får dette tilbudet består av noe så sjeldent i laksefiskemiljøet som 18 jenter og 1 gutt, rett og slett en herlig gjeng. Gjennomsnittsalderen i elvene er stadig stigende, men kjønnsfordelingen er også ekstremt skjev. Derfor er Kannik skoles bidrag til framtidens fiskere og beslutningstakere veldig viktig.

Vi har for det meste hatt fokus på praktisk undervisning og brukt mye tid på å lære elevene å binde laksefluer og kaste med fluestang (speycasting). I tillegg har elevene fått lære om villaksens biologi og utrolige liv. Videre har de fått en innføring i forvaltning av denne sårbare arten som opplever så mange naturlige og menneskeskapte trusler. Vi har hatt et spesielt fokus på lokale elver i Rogaland og fordypt oss i status for de ulike elevene og hva de har å by på. I år avsluttes prosjektet med laksefiske i Bjerkreimselva 15-16.06 sammen med valgfagslærerne og to instruktører fra NJFF. Vi tar sikte på å bytte elv fra år til år. Er du grunneier og ønsker å ta i mot denne fantastiske ungdommen til din elv neste år? Ta kontakt med valgfagslærer Eivind (eivind.andre.evensen@stavangerskolen.no).