Laksefiske – Hvordan komme i gang?

  • by

Laksefiske kan fremstå som et uoversiktlig, dyrt og begrenset fiske fylt med et hav av teorier og meninger. Denne artikkelen vil forsøke å ta for seg laksefiske på en enkel og rimelig måte.
(tekst og bilder: Vetle Kjærstad )

I Norge er vi velsignet med lakseførende vassdrag i bøtter og spann langs vår langstrakte kyst. Til tross for utfordringene villaksen står ovenfor har faktisk Norge verdens største bestand av Atlanterhavslaks, en art som egner seg utmerket som sportsfisk. Laksefiske kan by på mye glede, men også frustrasjon. 1. juni er for mange laksefiskere årets største dag, og får selv de eldste til å glede seg som barn på julaften. Hvordan komme i gang? Hva slags utstyr trenger jeg? Hvordan lure fisken til bett?

Tilgang

Som sagt har vi i Norge mange lakseførende vassdrag, faktisk om lag 330 vassdrag som er åpne for fiske. De aller fleste av disse vassdragene har også ordninger som åpner opp for rimelig fiske for allmennheten. Dersom du er under 16 år kan du i prinsippet fiske gratis i tidsrommet 1.jan – 20.aug med unntak av elver som har sjørøye, sjøørret eller laks. Likevel selges det i mange elver fiskekort for ungdom og barn inntil 16 år mot en rimelig sum, noen steder gratis. Noen elver har satt denne aldersgrensen høyere. Dette er noe som må undersøkes i hver enkelt elv før man starter fiske. Fra man er 18 år må man betale en årlig fiskeavgift til staten dersom man skal fiske laks eller andre anadrome arter i ferskvann. Før man starter fisket er det viktig å gjøre seg kjent med gjeldende regler og retningslinjer for fisket i elva. Disse får man informasjon om hos utsalgssted.

Utstyr

Utstyret som benyttes ved fluefiske etter laks må være ganske kraftig, men tilpasses etter størrelsen på elven, vannføring og hvor stor fisk du kan forvente deg å få. Det er viktig at utstyret er kraftig nok, for det er veldig få som syntes det er moro å miste fisk. Dersom fisken skal settes ut bør kjøringen av fisken være så kort som mulig.

Fluefiske
Stang

Fluestangen er det viktigste verktøyet under kjøring av en laks. Det er derfor viktig at stangen som brukes er kraftig nok til dette fisket. Det deles gjerne inn i enhånds og tohånds fluestenger. Generelt vil fluestenger i klasse 7 og oppover være å anbefale, det gjelder både enhånds og tohånds. De fleste fiskebutikker selger rimelige og komplette sett med snelle, stang og line som er et fint utgangspunkt å starte med dersom man ikke har noe utstyr fra før. For de største elvene som f.eks Gaula, Tana, Otra osv. vil det være fornuftig å fiske med tohånds da man får større rekkevidde og fisket blir mer effektivt enn man vil med enhånds fluestang. Ulempen med tohånds er i de mindre elvene med trær på bredden hvor det blir upraktisk å kaste med en lang tohånds fluestang. I disse elvene vil det være mer ideelt med enhånds.

Snelle

Snellas viktigste funksjon er å bremse fiskens utras. Derfor er god og jevn brems det viktigste man skal se etter når man skal velge snelle. Velg gjerne en robust snelle som tåler en trøkk for det kan bli litt knall og fall langs den våte elvebredden. Det er også viktig å tenke på at man har nok plass til snøre på snella

. Det finnes mange rimelige sneller som holder i massevis uten at man må legge flere tusenlapper på disken.

Line og fortom

Liner og fortom er tilgjengelig i mange forskjellige lengder, vekt og synkegrader. På fluesnella bør man innerst

rigge opp med en del backing for de lange utrasene. Videre på backingen skjøter man på skyteline og skyteklump eller WF flueline avhengig av man velger eller trives best med. Når dette er montert, skjøtes det på en fortom eller polyleader.

Backingen bør være minst 100m, og bruddstyrken ikke lavere enn 15kg (30lb) på en enhånds fluestang. Laksen er en veldig sprek og sterk sportsfisk, og dersom den velger å rase av gårde vil man helst at den ikke stikker av. I store elver hvor man bruker tyngre utstyr som tohånds vil det være fornuftig å gå opp i bruddstyrke og lengden på backingen, for eksempel 20kg (40lb) og 200m.

Line og fortom velges etter strømforhold, dybde, temperatur og vannføring. Er det mye og kaldt vann fisker synkeliner best, mens det på lav sommervannføring vil være bedre å fiske med flyteliner eller intermediate da man får høyere fart på flua og plasker mindre.

Fortommer er tilgjengelig i forskjellige synkegrader og varianter. Man kan kjøpe ferdigtaperte fortommer, tapere for egenhånd, eller kjøpe ‘’polyleader’’ som kan kobles på en flyt/intermediateline og fungere som en synkespiss. Som fersk fluefisker er dette et godt og rimeligere alternativ enn å kjøpe seg spesialliner for ulike forhold. Da får man enkelt mulighet til å fiske i de ulike vannlagene under ulike forhold.

Lengden på fortommen varierer med hvor klart vannet er og hvor dypt du ønsker å fiske. Lang fortom for klart og lavt vann, mens det under flom bør bruke kort fortom for å få effekt av polyleaderen/synkelinen, ellers vil flua henge mye høyere i vannet enn lina, men mindre man har fortynget flue i enden. Tykkelsen på fortommen bestemmes først og fremst ut fra hvor stor fisk man kan få i vassdraget, men også vannføring og bunnforhold. Det vil lønne seg å bruke så tykk fortom som mulig da dette gjør at man kan kjøre fisken hardere og gjøre kampen kort. For enhåndsstenger burde man ikke bruke tynnere fortomspiss enn 0.30mm, mens på tohånds omkring 0.35mm

Fluevalg

Valg av flue er et tema fylt med meninger og individuelle erfaringer. Noe de fleste er enige om er at kaldt vann skal fiskes med store fluer, mens i varmt vann er mindre fluer å foretrekke. Fargene på flua varierer fra elv til elv, men fargen svart pleier å være sikkert kort i de fleste vassdrag. Dersom elva flommer blir gjerne oransje og brune fluer med litt flash/glitter brukt for at fluene skal synes. For min egen del har jeg hatt stor suksess med slanke, lett dressede fluer i varierende størrelse. Fluer deles også gjerne inn i tubefluer og krokfluer. Selv foretrekker jeg å bruke tubefluer da mitt inntrykk er at de fisker minst like bra som krokfluer, samtidig som de er rimeligere å binde enn krokfluer. Kvelds og nattestid er svarte fluer med tydelig silhuett effektivt. Ikke bytt flue med en gang, men fisk fluen ut. Det vil innebærer å prøve forskjellige dybder, hastigheter, inndrag osv. før du eventuelt skal bytte. Det er anbefalt å fiske sakte og rolig i kaldt vann, og fort i varmere vann da laksen er mer aktiv i varmere vann.

Markfiske

Som tidligere sagt tar ikke laksen til seg næring når den er i elva. Likevel er det mulig å få den til å ta markklysa. Det finnes mange teorier om hvorfor fisken tar, men det vi uansett vet er at markfiske etter laks kan være fryktelig effektivt om det blir gjort riktig.

Det er spesielt to metoder som er vanlige når det gjelder markfiske, frilinefiske (lett) og med søkke (tungt). Ved frilinefiske svever marken fritt med strømmen, men med et lett søkke for å få den på riktig dybde. Ved tungt fiske brukes søkke for å trekke marken mot bunnen, og det fiskes på tvers av strømmen.

Ved lett fiske avhenger søkkevekt av hvor mye strøm det er og hvor dypt det er på plassen. Krokfortom opptil 1,5 meter og søkkevekt opptil 30gr er vanlig, men alt avhenger av vanndybde og strøm.

Marktyper

De vanligste marktypene som brukes til markfiske er rødmark, kompostmark og sist men ikke minst duggmark. Mark kan graves, kjøpes eller du kan gå ut på en fuktig plen og plukke de i mørket med lommelykt, men bruk svakt eller rødt lys. Oppbevaringen av laksen kan være i en liten plastboks, men husk rikelig med jord og vått gress eller løv.

Mark på kroken

En vanlig feil er å fylle kroken helt med mark. Da blir det dårlig eller ingen kroking av laksen. Marken kan gjerne trekkes litt opp på fortommen, men la halve krokbøyen være fri. Mange laksefiskere bruker også rød eller oransje ulltråd som synliggjør og kan trigge fisken til hugg.

Utstyr til markfisket

Det tyngre markfisket krever gjerne en 10-16 fots spinnstang med god rygg, kastevekt opptil 150-180g og følsom tupp. Følsom tupp er viktig for å være kunne se når laksen tar agnet. Når det gjelder valg av snelle er multiplikatorsnelle eller stor haspelsnelle med jevn og myk brems å foretrekke. Snella bør romme omkring 300m med 0,50mm nylonline.

Til det lettere fisket bør det velges en lettere stang, men ikke for lett. Storlaks kan bite på og da er det viktig at utstyret er tilstrekkelig. Også i det lette fisket er det viktig å ha følsom tupp for å kjenne når laksen tar marken og gi et kjapt tilslag. Snella kan også være mindre enn det tyngre fisket, og snøretykkelsen kan være mellom 0,40-0,50mm.

Slukfiske

Til slukfiske etter laks kan man bruke mye av det samme utstyret som man bruker til markfiske. Måten man fisker på har også mange likhetstrekk med markfiske.

Sluken

Sluken kan fiskes på mange måter. Den kan kastes og holdes i strømmen på samme måte som med mark eller man kan sveive den inn på tvers av strømmen. Slukens form er også avgjørende for hvordan den fisker. En sluk av tykt gods vil enklere kunne synke mot bunnen i sterk strøm enn en sluk av tynt gods. På en annen side vil sluken med tynt gods ha finere gange i en rolig høl enn en sluk av tykt gods. Typisk vekt på laksesluker ligger mellom 20 og 60g. Spinnere er også en type sluk som blir brukt med stor suksess, spesielt på lav vannføring.

Wobbler er en annen form for sluk som graver seg dypt i vannet og har en lokkende gange og er fås i mange varianter. Wobblere har kuler som avgir lyd og stabiliserer wobbleren. Denne lyden kan også tirre laksen til hugg.  Valg av farge går gjerne etter fargen på vannet.

Stang og snelle

Valget av stang og snelle er gjerne litt lettere enn markfisket, men man kan som sagt bruke det samme. Stengene som brukes er ofte 9-13fot og har kastevekt i området 20-60g. Snellene er som regel åpen haspelsnelle og det er viktig med solid og jevn brems. Snøret som brukes er ofte Fireline eller tilsvarende multifilament i tykkelsen 0,25mm, med en fortom i nylonsnøre på ca 2-3meter i tykkelsen 0,45mm. Fordelen med multifilament er at man får høyere bruddstyrke selv på tynne snøretykkelser, noe som gjør at man får plass til mer snøre og mindre luftmotstand/friksjon under kastet. Det gir mulighet for lange kast!

Vading

Vad minst mulig. Fisken kan stå nærmere bredden enn man vil tro, og spesielt på lav sommervannstand er fisken veldig oppmerksom på vading og lyd i vannet. Knasing i grus og grener som knekker under vann er lyder som gjør laksen oppmerksom og fort kan skremme den. Ofte holder derfor et par støvler eller lårings i massevis når det gjelder vadeutstyr.

Hvordan finne fisk?

Prat gjerne med lokale fiskere langs elva for å få tips til hvor og hvordan man burde fiske. For å finne ut av hvor fisken plasserer seg i elven til enhver tid, vær og vannføring lønner det seg å vite litt om fiskens atferd.

Laksens optimale trivselstemperatur ligger omkring 10-12 grader. Dersom vi ser bort fra unntakene er gjerne elva kald tidlig i sesongen. Dette er tiden da storlaksen går på elva. Da står gjerne fisken på bunn i dypere partier av elva hvor det er lite strøm og den sparer krefter. Laksen ønsker å bruke minst mulig energi på sin vei opp elva, fordi den ikke tar til seg næring. Da vil det lønne seg å fiske med kraftig og tungt utstyr, synkesnører/klump og gjerne fortyngede fluer som går dypere i elva.

Utover sommeren når elva blir varmere, blir vannet mindre oksygenrikt. Siden fisken er avhengig av oksygen vil den da søke mot oksygenrike områder. Typiske områder er under fosser, stryk og bakevjer hvor oksygen piskes inn i vannet. På lav sommervannstand blir fisken fortere stresset av den varme og vannføringen. Da føler laksen seg mer sårbar og vil søke skjul samtidig som den har oksygentilgang. Det vil ofte lønne seg å fiske på dype områder, gjerne med trær som gir skygge eller steiner som gir urolig vann. Andre typiske oppholdsområder for fisk på lav vannstand er områder hvor elva renner i lange grunne områder og plutselig blir dyp, for så å bli grunn igjen. Her står gjerne fisken og venter på kvelden før den vandrer videre.

Senere i sesongen når elva har god temperatur og flom vil man kunne få fisk nesten overalt i elva. Fisket kan være veldig bra akkurat i det elva begynner å stige og fylles med friskt vann, men har en tendens til å være tamt frem til elva begynner å synke. Fisken ønsker fortsatt å bruke minst mulig energi og kan ofte være å finne nærme bredden der strømmen er roligere.

Laksefiske er avhengighetsskapende. Den første kampen med en laks er noe man husker resten av livet, og får man den på fluestang er man bitt av basillen. Øyeblikket laksen tar er ubeskrivelig og gir et vanvittig adrenalinkick. Laksefiske er for alle! Skal du fiske laks i sommer? Det skal hvertfall jeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *